Aanbeveling 1:

Geachte heer Klein,

Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met stichting Gezond Samenwerken, dit omdat ik geopereerd was, en het een en ander mis was gegaan door een medische fout (helaas). Waarna ik in contact kwam met Jacqueline de Vreese. Zij is de oprichtster van de stichting. Zij heeft mij van het begin gesteund en ondersteund. En het duwtje gegeven in de juiste richting.Zoals mee gaan naar belangrijke afspraken, mij voorbereiden op afspraken. En mentaal ook veel baat bij en gehad. Als ik de stichting niet had benaderd, zat ik nog steeds in hetzelfde negatieve schuitje kwam ik niet vooruit. Zij zijn ook altijd ook goed bereikbaar geweest voor me.

Achteraf had ik ook begrepen dat ze dit allemaal uit vrije wil doen, en geen subsidie voor krijgen. Wat ik wel vind is dat deze stichting zeker een subsidie verdient om zo hun diensten uit te breiden. En om zo nog meer mensen te gaan helpen, want echt zonder en had ik het niet gered!

Met vriendelike groet,

Mevrouw B.D.

 

Aanbeveling 2:

In juni 2015 heb ik mijn moeder overgeplaatst naar een ander zorghuis. Daarbij werden dossiers over geheven. Daar zaten oude regels tussen, die ik aangevochten had, omdat ik er niet eens mee was. Eenmaal in het nieuwe zorghuis werden deze regels zomaar overgenomen en gehanteerd zonder met mij te over leggen. Ik schakelde een oude vriend van mij in, die ook bij SGS werkt en kreeg toen begeleiding van hem bij de gesprekken als toehoorder. Dit heeft geholpen en het gevolg was, dat mijn nieuwe wensen eigenlijk geaccepteerd werden door de leiding van het zorghuis.

Hier ben ik redelijk blij mee, want nu heb ik een goede verstandhouding met het management van het zorghuis.

H.T.

 

Aanbeveling 3:

Geachte mevrouw De Vreese,

Zoals besproken komen wij hierbij even terug op onze bevindingen m.b.t. enkele afspraken die mijn moeder aan artsen of specialisten heeft gemaakt, onder begeleiding van u, of een van uw medewerkers. Wij – mijn nicht Malu (mede zorgverlener voor haar oma), ikzelf, maar zeker ook mijn moeder zelf – zijn zeer tevreden over de deskundigheid, communicatie m.b.t. de afspraken, de flexibiliteit en gedegen verslaglegging van de gemaakte afspraken bij artsen en specialisten.

Ook de menselijke kant wordt door u – uw medewerker – niet vergeten, want het is toch maatwerk om elk individu datgene te leveren dat nodig is.In dit geval de vergeetachtigheid van mijn moeder, die begripvol werd opgevangen, zodat geen stress of angst heeft kunnen ontstaan.

Ook moet nog even genoemd worden dat de bereidheid, of flexibiliteit als zeer prettig is ervaren, dat zelfs een dag voor een plotseling gemaakte afspraak bij een specialist, er meteen iemand beschikbaar werd gesteld om de begeleiding waar te nemen.

Wij beschouwen uw organisatie dan ook als een vertrouwde en betrouwbare partner in de taak die wij als familie hebben om mijn moeder van de juiste zorg te voorzien.

Met vriendelijke groet,

Peter de B.

 

Aanbeveling 4:

Voor ouderen en alleenstaanden is jullie stichting een uitkomst en een geweldige hulp

Alhoewel ik mezelf nog niet tot een oudere reken maar wel alleenstaand ben is het zo fijn dat er een deskundige zorgvrijwilliger meegaat naar mijn consulten bij de diverse artsen. Je bent tijdens de consulten toch gespannen en luistert niet optimaal en vergeet ook bepaalde vragen te stellen. Daarom is het zo fijn iemand bij je te hebben, in mijn geval Ted Moggré verpleegkundige van beroep, die daar wel aan denkt, de juiste vragen stelt en ook naderhand vragen die bij je opkomen kan beantwoorden.

Ik raad ook iedereen aan die door wat voor omstandigheden dan ook alleen naar een doktersafspraak moet , of dit nu bij je huisarts is of een specialist is, je te laten vergezellen door een deskundige zorgvrijwilliger van de Stichting Gezond Samenwerken.

Met vriendelijke groet,

Renate C.

 

Aanbeveling 5:

En toen werd het echt serieus

Een verhaal van een van onze cliënten:

Na een echo en een telefoontje van de huisarts, zat ik de volgende ochtend vroeg in het ziekenhuis bij de maag-lever-darm-specialist. ‘Het zou ook kanker kunnen zijn’, maar voordat dat en de behandelmogelijkheden werden vastgesteld zouden nog veel onderzoeken en gesprekken volgen… En dan sta je weer alleen op de gang en gaat naar een leeg huis, wetende dat er nog veel meer aan komt.

Steun van mijn zus, familie, vrienden is er zeker! Ik ben 55, alleenstaand, heb een baan en gewend zelf zoveel mogelijk alles te regelen. Een groot deel van de mensen met wie ik omga werkt ook en/of heeft maatschappelijke activiteiten, een gezin en/of woont niet in de directe omgeving van Den Haag. Met het tempo waarin de afspraken zich elkaar opvolgden op meestal niet onderhandelbare tijdstippen, is beschikbaarheid om mee te gaan dan niet haalbaar.

Mijn oog viel op een advertentie van de Stichting Gezond Samenwerken (SGS) in het wijkkrantje. Diezelfde middag zat ik bij Jacqueline aan de tafel, maakten we kennis met elkaar en vertelde ik wat mijn behoefte was en vertelde zij wat de SGS zou kunnen bieden. We maakten gelijk twee afspraken om uit een onderzoek opgehaald te worden (ik mocht niet alleen naar huis) en voor een volgend gesprek met de arts. Het soms lange wachten, een meeluisterend oor tijdens het gesprek en na afloop kunnen napraten, delen van wat je gehoord hebt, is toch veel fijner met z’n tweeën en heeft me erg gesteund. Zeker ook de zorgvrijwilligster die later vaak met me meeging, ervaarde ik als zeer deskundig en betrokken. Ze had wijze woorden nadat je dingen hoort, die nauwelijks te bevatten zijn. En ook als er iets positiefs is, is dat fijn te kunnen delen. Je bouwt toch een band op en ook buiten de afspraken om is er blijk van meeleven en steun.

Voor bijvoorbeeld mijn zus, die ook met een paar belangrijke gesprekken mee ging (en steun op vele andere momenten geeft), is het een geruststelling te weten dat ik een beroep op de SGS kan doen.

Geef vooraf duidelijk je behoeften (en terugkoppeling nadien) aan, bijvoorbeeld dat je vooral een meeluisterend oor wilt en zelf actief het gesprek met de arts wilt voeren. Dat laatste kan voor ieder verschillend zijn en je kunt ook alsnog dichtklappen tijdens een gesprek.

Kortom: ik ben erg blij met de SGS, vind het een heel goed initiatief en in mijn geval een uitkomst! Dat draag ik ook uit en blijf ik doen!

Met veel dank aan Jacqueline en alle professionele zorgvrijwilligers die de SGS tot een waardevol succes maken.

 

Mevrouw B.

 

 

Aanbeveling 6:

Ik was geopereerd aan een hernia en kreeg daarna veel steun van de Stichting gezond samenwerken.
Jacqueline Dekker de Vreese heeft mij liefdevol begeleid, en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van hun vrijwilligers om mee te wandelen voor mijn rug.
Een mooie dierbare ervaring !!!

Jeanine L.

Aanbeveling 7:

Super stichting van Jacqueline, die zeer veel kennis heeft en erg behulpzaam is. Het is een serieuze en betrouwbare organisatie met echte aandacht voor de medemens.

Susan R.

Aanbeveling 8:

Slechts een paar maanden geleden kennis gemaakt met de Stichting. Wat zij doen is bijzonder. Net dat laatste stap die niemand wil zetten, namelijk met de cliënt mee naar huisarts, specialist of ziekenhuis als professional.
Als je jezelf niet goed kunt uitdrukken en je hebt slecht nieuws gekregen dan wil je wel iemand bij je hebben die jou kan ondersteunen en uit kan leggen wat er precies aan de hand is toch!

Biddia A.R.

Aanbeveling 9:

Very helpful organisation. more people in this world should know about it. best of luck and success!

Nidal W.

Aanbeveling 10:

Vandaag heeft Jacqueline de Vreese mijn oma bij gestaan in een gesprek met de directie van een verzorghuis. Mijn oma had een waslijst aan klachten en Jacqueline heeft een hoop uitgezocht, alles op papier gezet en een plan van aanpak gemaakt. Dit heeft geleid dat de directie heeft aangegeven op een aantal punten gelijk actie te gaan ondernemen en komt op een aantal andere zaken z.s.m. terug. Er zijn dus vandaag al gelijk stappen gemaakt en daar zijn we erg blij mee! Dank je wel Jacqueline! We zijn super tevreden over jouw diensten! Echt een aanrader en héél betaalbaar voor de minder gevulde beurs �🖒

Liek L.V.

Aanbeveling 11:

Zeer behulpzame stichting, die men in de juiste richting duwt en begeleid! Ga zo er mee door en hopend dat je zo meerdere kan ondersteunen zoals je voor mij gedaan had! Dikke duim�

Baat J.

Aanbeveling 12:

Geweldige onafhankelijke zorg ondersteuning die gericht is op goede
Samenwerking�

Larissa C.

Aanbeveling 13:

Ik vind het geweldig hoe jullie mensen helpen om erachter te komen hoe wat nou zit dit is echt nodig. Ziekenhuizen kijken alleen maar naar de vaste feiten en niet naar de patiënt zelf. Jullie zeggen hier iets van en dat is geweldig. Jullie helpen andere mensen en dat is goed.

Yannick V.

 

Aanbeveling 14:

door Jozé Mulders

Zowat iedereen die een afspraak heeft met een arts of zorgverlener
weet dat het fijn is als er iemand met je meegaat. Dat kan steun geven en
helderheid; twee weten -en horen- meer dan één. Vooral als de ondersteuner de medische
zorg en terminologie kent, de juiste vragen kan stellen en uitleg kan geven. Zorgvrijwilligers
van de stichting Gezond samenwerken geven die extra begeleiding. Ze zijn zelf verpleegkundige
(geweest), fysiotherapeut, voormalig patiënt of vertaler en assisteren bij wat
nodig is.

Wat kun je daarbij zoal verwachten? De vrijwilligers vanGezond samenwerken gaan met je mee en helpen bij het maken van verdere afspraken.Dit kan vooral voor ouderen en alleenstaanden een uitkomst zijn. Zo is er gezelschapen ondersteuning bij een afspraak in het ziekenhuis, bij de huisarts enspecialist, of bij een bezoek aan een fysiotherapeut of een pedicure. De vrijwilligershelpen je in alle rust bij het voorbereiden op een gesprek of een operatie. De nazorg wordt niet vergeten. Daarnaast kun je ‘vertaalhulp’ krijgen als je je in het nederlands niet goed kunt uitdrukken. Ook mantelzorgers kunnen ondersteuningsvragen bij zorgafspraken met bijvoorbeeld een verpleegtehuis.
De toegewijde professionals van de stichting kennen de zorg en nemen de tijd om zaken helder te krijgen. Zo kunnen dokters of behandelaars beter begrijpen water aan scheelt en wat je nodig hebt.
Voor 25 € per keer en vervoerskosten kan een vrijwilliger van Gezond Samenwerken worden ingeschakeld (‘indien u armlastig bent dan zoekt SGS naareen redelijke oplossing’ meldt de website). De bijdrage gaat vooral naar opleidingen voor de vrijwilligers en faciliteiten voor de stichting. Ookstagiaires kunnen bij de stichting terecht.De uitreiking van het Haagse Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties door wethouder Karvita Parbhudayal aan de stichting Gezond samenwerken (3 december 2018). Het keurmerk wordt in ontvangst genomen door de oprichter van Gezond samenwerken, Jacqueline Dekker-de Vreese (derde van links). Foto: Michel Heerkens

Gezondheidswetenschapper Jacqueline Dekker-de Vreese is de bezielde oprichter van Gezond samenwerken (1995). Het idee ontstond na haar studies
Gezondheidswetenschappen & Nederlands Recht (gezondheidsrecht) en psychologie. Jacqueline zag in de praktijk dat de relatie tussen arts en patiënt
niet altijd goed uit de verf kwam; te weinig tijd, te hectisch en zo veel patiënten. Met advies en ondersteuning legde zij de basis voor de ontbrekende schakel tussen arts en patiënt. In 2014 kwam daar ondersteuning door zorgvrijwilligers bij die zij zelf traint. Het resultaat van dit alles is dat een patiënt die
Gezond samenwerken inschakelt minder onzeker de spreekkamer uitgaat. En minder bang is voor een witte jas, zoals Jacqueline het treffend verwoordt. Met goede voorbereiding kan een gesprek voor patiënt én arts beter verlopen. Ook artsen zijn positief over de begeleiding blijkt na terugkoppeling.

De zorgvrijwilligers kennen het systeem van binnenuit en weten dat er vaak weinig tijd is voor uitleg of individuele begeleiding. Op Youtube vertelt
verpleegkundige Ted Moggré dat ze mensen altijd heeft verzorgd vanaf ‘die ene kant’ van het bed en dat het nu heel veel voldoening geeft om daarover meer duidelijkheid te kunnen geven. ‘In deze razendsnelle wereld wordt te weinig tijd genomen’. Een extra paar oren van een ervaren en assertieve ondersteuner kan dan beslist helpen.

In 2014 begon de stichting met ondersteuning door getrainde zorgvrijwilligers. Daarvoor is het Haags Keurmerk voor
Vrijwilligersorganisaties toegekend, wat voor zowel cliënt als vrijwilliger betekent dat de zaken goed zijn geregeld. De stichting is blij met elke nieuwe
zorgvrijwilliger. Hun aantal groeit (25 in 2018), evenals de vraag naar ondersteuning. De positieve reacties van cliënten op de website spreken voor
zich.
Voor de toekomst zet de stichting Gezond Samenwerken in op verdere ontwikkeling, opleiding en groei. Dit gaat gepaard met de ambitie om vooral de politiek bewust te maken dat de juiste ondersteuning aan de patiënt en wederzijds begrip de gezondheidszorg alleen maar beter kunnen maken.