Ik ben zorgverlener

De Stichting Gezond Samenwerken (SGS) vervult een brugfunctie tussen de patiënt en de hulpverlener. De huidige praktijkdrukte, maar ook de medisch-technische taak, kan de relatie tussen hulpverlener en patiënt onder druk zetten. Klachtenprocedures kosten geld, tijd en energie en leiden vaak tot niets.

Daarnaast zorgt de Stichting Gezond Samenwerken in voorkomend geval voor persoonlijke ondersteuning en sociale begeleiding op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit geschiedt op basis van een indicatie die de gemeente verstrekt.

SGS vervult een onafhankelijke rol in het gezondheidszorgproces en probeert zowel voor de patiënt als de hulpverlener begrip op te brengen en voorkomt klachtenprocedures.

SGS beseft dat een patiënt kwetsbaar is op het moment waarop hij/zij ziek is. SGS benadrukt de menselijke kant in de gezondheidszorg en minder de juridische kant. SGS benadrukt ook dat patiënt en hulpverlener respectvol met elkaar omgaan.

Wat kan SGS voor u als zorgverlener betekenen?

Klik hier en lees verder >>