Naar welke afspraken gaat SGS met u mee?

 

De huisarts

Als u een gezondheidsklacht heeft, dan gaat u naar uw huisarts. Een huisartsbezoek is meestal van korte duur. De ervaring leert dat als u zich niet lekker voelt, u in de meeste gevallen minder assertief bent en alert bent. Een van onze vrijwilligers kan met u meegaan naar de huisarts, want twee personen horen immers meer dan één. Ook zal de vrijwilliger letten op aspecten waar u zelf niet direct bij stilstaat, zoals uw medicijngebruik.

 

De specialist of andere hulpverlener

Als u een afspraak heeft bij de specialist/andere hulpverlener, dan kan op uw verzoek een deskundige zorgvrijwillig(st)er van SGS met u meegaan naar deze afspraak. Deze begeleidt en ondersteunt u tijdens het bezoek. Ook hier geldt dat twee personen meer horen dan één. De zorgvrijwilliger is alert als het gaat om het stellen van de juiste vragen.

Operatie

Mocht u geopereerd moeten worden, dan is het belangrijk dat de operatie door de juiste chirurg wordt uitgevoerd én uiteraard ook dat deze slaagt. Het is in de praktijk de huisarts die u doorverwijst. SGS begeleidt u bij deze doorverwijzing en een zorgvrijwilliger gaat met u mee naar de specialist. De zorgvrijwilliger kan u begeleiden in het proces voorafgaand aan de operatie, tijdens en na de operatie.  

Revalidatie en nazorg

Het kan zijn dat u na een operatie moet revalideren. In dat geval kan ook een vrijwilliger met u meegaan naar de revalidatiearts. Dit kan soms een langdurig traject zijn. De vrijwilliger zorgt ervoor dat uw stem ook daadwerkelijk gehoord wordt. Zo kan de vrijwilliger met u meegaan naar de revalidatie kliniek om uw wensen duidelijk te verwoorden. Ook kan hij of zij op uw verzoek samen met u een persoonlijke aantekening maken die in uw patiëntendossier komt te staan of in uw behandelplan.
De vrijwilliger zorgt ervoor dat uw stem ook daadwerkelijk gehoord wordt.