LAATSTE NIEUWS

Stichting Gezond Samenwerken bij RTV Discus

Budgetcoach Patricia bij RTV Discus

Oranje Fonds steunt ons!

“We slaan een brug tussen de cliënt en de hulpverlener. Onze zorgvrijwillgers gaan mee naar de huisarts of andere specialist. Ze steunen de patiënt zodat hij beter weet wat hem te wachten staat. Twee horen meer dan één”, vertelt zorgprofessional Jacqueline Dekker-de Vreese van Stichting Gezond Samenwerken.

Belangrijk - important

Omdat het wekelijkse spreekuur tijdelijk niet door kan gaan vanwege het Corona virus, hebben wij een speciaal telefoonnummer aangemaakt.

Dit speciale telefoonnummer kunt u bellen tijdens de tijden dat het spreekuur normaal zou plaatsvinden. En dat is elke donderdag tussen 14.00 en 15.30 uur.

Ook voor al je vragen over het Corona virus.

Dit is het speciale telefoonnummer/
 06- 41831000.

Als je wilt doneren aan de Stichting Gezond Samenwerken, dan is dit het bankrekeningnummer

NL51INGB0003424754

Dank u!

Nieuwproject

Studenten, schulden en stress en gezondheid Start per 1 januari 2021

De stichting treft voorbereidingen om een nieuw project te starten. Doelstelling daarbij is dat de deskundigheidsbevordering van studenten wordt vergroot op het gebied van studie, schulden en gezondheid.

Daarvoor wilt de stichting een samenwerking aangaan met een budgetcoach, Patricia van Westreenen. Zij zal diverse fysieke trainingen gaan verzorgen en ook zal er een apart spreekuur gaan starten. Over de locatie zijn wij nog in overleg.

Zij richt zich behalve op studenten ook op de minima. En heeft financiële tips voor mensen die van de bijstand moeten leven.

Belangrijk - important

Since the consultation hour in the library is cancelled because of Corona virus, we have a special telephone number installed.

The special telephone number can be called during the consultation hour which is every Thursday between 14.00 and 15.30 hour.

Also for all your questions about the Corona virus.

The number is: 06- 41831000.

If you want to donate the foundation Working Healthy Together;

Please donate at the number

NL51INGB0003424754

Thank you!

PERSBERCIHT

Bevorderen van interculturele communicatie (in de zorg)

De stichting gezond samenwerken die cliënten in de zorg begeleidt, maakt zich sterk voor interculturele communicatie in de zorg. Een betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de cliënt/patiënt en voorkomt misverstanden. 

Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met cliënten/patiënten met een andere culturele achtergrond, religie en levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht. Dat kan zijn omdat je de juiste houding, kennis en vaardigheden mist. Hierdoor ontstaan misverstanden en deze kunnen polariseren. Daar heeft de hulpverlener last van en de cliënt en/of patiënt ontvangt minder goede zorg. 

Een betere interculturele communicatie verhoogt de patientveiligheid en de veiligheid van de hulpverlener, evenals de therapie trouw en zorgt ook voor kostenreductie.

Om goede zorg te kunnen verlenen is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen en inleven in de ander door vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. 

De stichting gezond samenwerken is daarom onlangs een samenwerking aangegaan met de trainers Raya Nunez Mahdi en Carlos Nunez. Raya Nunez Mahdi is cultureel antropoloog en Carlos Nunez is ingenieur en gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming. 

Zij zullen beiden op 6 november aanstaande een training geven over dit onderwerp aan de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Gezond Samenwerken. Bij de training past het boek “Interculturele communicatie in de zorg – kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals”, geschreven door Raya Nunez Mahdi; Carlos Nunez; Charlie Obihara, kinderarts en opleider kindergeneeskunde; Dorian Maarse trainer interculturele communicatie; en Edwin Hagenbeek docent aan de opleiding Verpleegkunde. De schrijvers komen uit vier verschillende landen en werelddelen: Colombia, Indonesië, Nederland en Nigeria, waardoor het boek een multiculturele blik geeft.