Wat kan SGS voor u als zorgverlener betekenen?

  • Ervoor zorg dragen dat uw patiënt/cliënt uw boodschap ook echt begrijpt
  • Het ‘begeleiden’ van het consult zodat klachtenprocedures worden voorkomen
  • Het beantwoorden van medisch-juridische vragen over: rechten en plichten, wetgeving en jurisprudentie, valkuilen en het voorkomen van klachtenprocedures.

SGS onder andere bemand door een deskundige met een medisch-juridische achtergrond en een probleem oplossende attitude. Zij is op de hoogte van de medisch-juridische wetgeving en jurisprudentie en weet welke problemen zich voordoen in de dagelijkse gezondheidspraktijk.
De stichting maakt gebruik van deskundige vrijwilligers. Zij gaan met de patiënt mee naar de huisarts of de specialist en steunen daarbij de patiënt. Zo nodig maken zij aantekeningen. De vrijwilligers zijn en worden door SGS geselecteerd en krijgen een instructiecursus.