Tarieven

Deskundige zorgvrijwilliger
Als u contact legt met SGS dan vindt er een intake gesprek plaats met een zorgvrijwilliger. Deze zorgvrijwilliger heeft een interne opleiding binnen SGS voltooid. Dit intake gesprek kost 25 euro. Als daarna een vrijwilliger van de Stichting Gezond Samenwerken u begeleidt tijdens het bezoek aan de huisarts en/of specialist dan betaalt u per keer 25 euro (gebaseerd op 25 euro per uur). Dat is inclusief kopje koffie of thee na afloop. Dat is exclusief  reiskosten voor de  vrijwilliger (Dagkaart Den Haag 6,50 euro). Indien u armlastig bent dan zoekt SGS naar een redelijke oplossing.

Als een deskundige (arts en/of gezondheidswetenschapper en/of jurist/psycholoog en/of verpleegkundige) van SGS  op uw verzoek uw medisch dossier bestudeert en u daarna vervolgens één op één adviseert, dan betaalt u daarvoor 150 euro. Voor een vertaling van uw medisch dossier in gewone mensentaal, betaalt u ook 150 euro. U ontvangt daarvoor dan ook een begrijpelijk uittreksel van uw medisch dossier met belangrijke aandachtspunten.

Arts/second opinion
Als u behoefte heeft aan een second opinion van een arts en/of specialist dan betaalt u daarvoor 150 euro. Wij leveren maatwerk. Wij zoeken daarvoor voor u de juiste persoon en zorgen ervoor dat u een adequate second opinion krijgt.
Psycholoog
Als u behoefte heeft aan een apart gesprek met een psycholoog dan betaalt u daarvoor eveneens 150 euro.
Voor bedrijven
Dit loopt via Jacqueline de Vreese. Haar uurtarief is 150 euro per uur.
De kosten van een deskundige vrijwilliger/ster zijn 25 euro per uur.
Indien u armlastig bent dan zoekt SGS naar een redelijke oplossing.