Contact

Stichting Gezond samenwerken is op twee locaties (op afspraak) te bezoeken.

info@gezondsamenwerken.eu

06-46715848 (Jacqueline Dekker-de Vreese)

06-48478134 of 070-3316067 (Lando Mohanlal)
070-3641071 (Ir. Mary Thijssen)

Bestuur Stichting Gezond Samenwerken:

Jacqueline Dekker-de Vreese (vz), Prof. dr. Frank Cörvers (secretaris/penningmeester), Geert-Jan Driessen (algemeen bestuurslid) Ir. Mary Thijssen (manager)

Locatie 1:
Soendastraat 23
2585 VC Den Haag
Locatie 2:


Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag