Wat kan SGS voor u als patiënt betekenen?

 • Het bieden van medische begeleiding en het ondersteunen bij uw bezoek aan de hulpverlener
 • Begeleiden bij het opschrijven en stellen van de juiste vragen
 • Begeleiden bij het opschrijven van wat de hulpverlener heeft gezegd
 • Begeleiden bij het melden aan de arts welke medicijnen u reeds gebruikt, en begeleiden bij het opschrijven van welke medicijnen u gebruikt of gaat gebruiken
 • Begeleiden bij het invullen van de handige patiëntenboekjes
 • Uitleggen van de woorden van de hulpverlener in rond Hollands (voor zover u deze niet heeft begrepen)
 • Beantwoorden van sociaal- psychologische en medisch-juridische vragen over: de behandeling, de nazorg, de informatie die u wel of niet heeft gekregen, uw medisch dossier, uw rechten en plichten
 • Begeleiden bij het tegengaan van verslavingen, zoals roken en/of drinken (verslaving), individueel of in een groep
 • Begeleiden bij het verwerken van moeilijke berichten
 • Het in contact komen met lotgenoten
 • Het geven van voorlichting over uw gezondheid en voeding en het stimuleren van bewustwording over uw gezondheid
 • Begeleiding bieden bij het opvragen van uw medisch dossier en u hierover in rond Hollands informeren
 • Het vertalen in rond Hollands van uw operatie kamer verslag
 • Begeleiding bieden bij het regelen van een second opinion bij de voor u meest geschikte behandelaar
 • Psychologische hulp bieden
 • Boodschappen (zware en lichte) halen en sjouwen op verzoek van de cliënt