misssie_visie

Missie Stichting gezond samenwerken

De missie van de stichting gezond samenwerken is de cliënt, patiënt en/of consument begeleiden bij het gesprek in de spreekkamer van de huisarts en/of de specialist.

En wel op zo een wijze dat de eigen kracht van de cliënt, patiënt en/of consument versterkt wordt. De stichting begeleidt een ieder die dat prettig vindt tijdens ziekenhuisbezoek. De zorgvrijwilligers bezoeken ook patiënten die geen bezoek ontvangen.

De missie is ook de cliënt begeleiden bij het gesprek met de werkgever dan wel een andere instantie dan wel de partner of echtgenoot of het kind.

De stichting is gespecialiseerd in afhankelijkheidsrelaties. Als er een afhankelijkheid in de relatie speelt dan kan de balans tussen de arts en de cliënt en of de werkgever en de werknemer zoek zijn.

In de praktijk gebeurt het vaak dat degene die de kennis heeft, die heeft de macht. En degene die betaalt die bepaalt. Dat is geen goed uitgangspunt.

De missie van de stichting gezond samenwerken is verder het geven van (echte)  aandacht en ook om het bieden van een luisterend oor. De stichting doet een en ander volledig belangeloos.

Aandacht is echte aandacht en deze is dus niet geveinsd omdat er een ander belang achter steekt.

Het gaat niet alleen om glasheldere communicatie in de spreekkamer maar ook om glasheldere communicatie bij de werkgever dan wel met personen van een andere instantie. Het gaat om het bieden van vertrouwen en om het oplossen van problemen en om het brengen van de juiste balans in de afhankelijkheidsrelatie.

Begeleiding vindt ook plaats bij gesprekken die plaatsvinden bij het UWV en/of andere instanties en/of bij de werkgever van de cliënt en/of met de schoolleiding van het kind van de cliënt (met diens toestemming uiteraard).. En bij de cliënt thuis als de relatie thuis met de echtgenoot/echtgenote en/of partner en/of kind niet goed loopt. De mens is kwetsbaar als hij/zij ziek is en/of niet goed in zijn vel zit en/of last heeft van stress.

Juist in de spreekkamer komt het nogal eens voor dat de patiënt dichtklapt. De aanwezigheid van de zorgvrijwilliger maakt dat de patiënt zich meer op zijn gemak voelt. Het gesprek is vaak van korte duur en er zit druk op het gesprek, immers de volgende patiënt dient zich alweer aan. Een goede voorbereiding is derhalve het halve werk. De vrijwilliger begeleidt de cliënt eveneens bij een gesprek met de werkgever dan wel met een andere instantie dan wel met een gesprek thuis. Aandacht en een luisterend oor zijn de sleutelwoorden.

Elke vrijwilliger heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Elke vrijwilliger ontvangt 5 euro onkostenvergoeding per uur plus de reiskosten plus een klein bedrag voor een kop koffie met iets lekkers in de restauratie van het ziekenhuis dan wel elders in de stad. Daarom wordt aan de cliënt een vrijwillige bijdrage gevraagd en liefst een bijdrage van minimaal 15 euro per uur.

Elke vrijwilliger heeft een interne opleiding genoten.

De stichting werkt onafhankelijk en krijgt geen structurele subsidies van de overheid. Dat betekent ook dat data van cliënten geheim blijven en niet achter de schermen toch worden doorgespeeld aan of wel de gemeente of wel aan andere instanties. Met veel geluk ontvangt de stichting gezond samenwerken een kleine subsidie van de overheid dan wel van een fonds.

Visie Stichting gezond samenwerken

De visie van de stichting is dat de cliënt zo optimaal mogelijk begeleid wordt en er niet alleen voor staat. Dat er vanuit de behoefte van de cliënt wordt opgetreden en dus niet vanuit de behoefte of gedachte van de hulpverlener. Dat de cliënt in staat gesteld wordt om alle vragen te stellen die relevant zijn bij de arts of wel de werkgever dan wel de instantie en ook bij de partner thuis.

Twee mensen horen meer dan een. Ook worden zo fouten voorkomen en zijn er minder second opinions nodig. De (zorg)vrijwilliger speelt verder een belangrijke rol bij het opvangen en ondersteunen van de cliënt na een slecht nieuws gesprek. Door de begeleiding van de stichting begrijpt de patiënt/cliënt de informatie beter. De patientenboekjes zijn als hulpmiddel effectief bij het voorbereiden van het gesprek maar ook tijdens en na het gesprek bij de arts. De visie van de stichting is ook bewustwording.

Bewustwording van je eigen gezondheid en die van anderen. Bewustwording van je eigen communicatie (in de zorg) en van die van anderen. Daarbij speelt je achtergrond/cultuur dan ook nog een belangrijke rol.

De stichting verwijst de cliënt ook door naar andere instanties als de cliënt daar om vraagt. De kennis die de stichting in huis heeft als de sociale kaart spelen daarbij een rol.